Stressinhallinnalla työhyvinvointia

 

Työelämän muutokset ja jatkuvasti muuttuvat olosuhteet tuovat uudenlaisia haasteita, kuten yksinäisyyttä, jännitystä, kuormitusta, ja tehottomuutta. Huonolaatuinen stressi on yksi yleisimmistä työterveysongelmista sekä suurin tehokkuutta ja suorituskykyä haittaava tekijä. Kompleksisessa työelämässä ja jatkuvassa muutoksessa hyvinvointi ei ole kenellekään itsestäänselvyys, pitkittyneellä stressillä on monenlaisia haitallisia vaikutuksia kehoon ja mieleen. Mutta onneksi tähän voi kuitenkin vaikuttaa! 

Mentaalivalmennus tarjoaa työkaluja työhyvinvoinnin parantamiseen haastavissakin olosuhteissa. Hermosto määrittää vireystilamme ja sitä voi oppia säätelemään myös itse, saada terveen hallinnan tunteen. Valmennuksessa opitaan ymmärtämään mielen, tunteiden ja kehon vaikutuksen stessinhallintaan, ja kerätään mielen työkalupakkiin konkreettisia keinoja, jotka auttavat palautumaan, sekä vaikuttamaan ajatteluun ja tunteisiin. 

Nämä taidot auttavat yhteisöä säätelemään vireystilaa, parantamaan keskittymiskykyä ja vuorovaikutusta. Mentaalivalmennus sopii kaikille yhteisöille, jotka haluavat työskennellä tietoisemmin, ei vain tehokkaammin ja pinnistellen. Oletteko valmiita päästämään irti stressistä? 

Toiminnallinen valmennus räätälöidään yhteisön tai organisaation tarpeiden ja tavoitteiden mukaan, eli olethan yhteydessä ja kysy tarjous!

 


”Pakko sanoa, että sun Stressinhallinta -valmennus oli aivan älyttömän hyvä! Jopa meidän kundit (jotka ovat usein hyvinkin skeptisiä kaikkeen uuteen), saivat todella paljon työkaluja päivittäiseen työhönsä ja jopa vapaa-aikaansa. Kävimme myös valmennuksesi läpi liiketoimintajohtajan kanssa ja hän oli aivan samaa mieltä, että nyt oli kyllä aivan täyden kympin valmennus. Me haluamme lisää tätä!”

–Coronaria Oy