Tunne- ja vuorovaikutustaidot huipputiimin rakennuspalikoina!

Tutkimukset osoittavat, että psykologinen turva ja luottamus on huipputiimin perusta!

Tunnetaidot eivät ole synnynnäisiä, ne ovat kirjaimellisesti taitoja, joita voi kehittää. Tunnetaidoilla tarkoitetaan tunteiden tunnistamista, hyväksymistä, ilmaisua ja säätelyä, sekä taitoa käsitellä ja ymmärtää niitä. Tunnetaidot tukevat tervettä itsetuntoa, kehittävät itsetuntemusta ja hyviä vuorovaikutustaitoja, sekä vahvistavat mielenterveyttä. 

Olemme helposti ajatustemme ja tunteidemme vietävissä, kuin mielen vankilassa. Terveet tunnetaidot antavat vapauden valita, kuinka reagoimme tilanteisiin. Tunnetaidot vaikuttavat siihen, kuinka selviämme vaikeista ajoista elämässämme, miten kohtaamme muut ihmiset ja miten hyvin tunnemme itsemme. Se on kykyä tunnistaa ja ilmaista tunteita ja tarpeita terveellä tavalla. Näiden avulla työyhteisö saa taitoja vuorovaikutuksen, läsnöolon ja yleisen hyvinvoinnin parantamiseen. Omien tunteiden näkeminen ja ymmärtäminen auttaa myös hahmottamaan toisten tunteita, mikä parantaa vuorovaikutustilanteita ja niissä toimimista.

Tässä mentaalivalmennuksessa keskitytään: 

  • Tunteiden merkitykseen
  • Sisäisen turvan vahvistamiseen 
  • Tunteiden säätelyyn ja ilmaisuun
  • Rakentavaan vuorovaikutukseen
  • Omien tarpeiden tunnistamiseen 
  • Jämäkkyyteen ja rajojen asettamiseen
  • Itsemyötätuntoon

Mentaalivalmennus kaikenlaisille yhteisöille ja organisaatiolle, jotka haluavan työskennellä tunnelykkäästi ja saavuttaa kestäviä tuloksia. Oletteko valmiita luomaan yhdessä psykologisen turvallisuuden tilaa ja luottamusta työyhteisössä?

Toiminnallinen valmennus räätälöidään yhteisön tai organisaation tarpeiden ja tavoitteiden mukaan, eli olethan yhteydessä ja kysy tarjous!