Kun tulemme tietoiseksi kaavoista, motiiveista ja ajatusmalleista, jotka ohjaavat käyttäytymistämme, otamme ison askeleen kohti muutosta ja itsemme johtamista.  Silloin oppii myös huomaamaan, toimiiko enemmän rakkaudesta vai pelosta käsin. Pelosta käsin toimiessa mieli keksii tekosyitä olla ryhtymättä toimeen ja lykkää aloittamista.

Pelon tunne myös saa epäilemään omia kykyjä ja mahdollisuuksia ja energia menee murehtimiseen. Pelosta käsin saattaa pelätä epäonnistumista, hylätyksi tulemista tai ettei ole riittävän hyvä. Rakkaudella tarkoitetaan enemmän luottamusta elämää kohtaan. Toimiessaan rakkauden ohjaamana henkilö tekee asioita, jotka kokee kiinnostaviksi ja innostaviksi.  Kun käyttäytymisen takana oleva pelon tunne saadaan poistettua, vähenee myös stressi.

Mitä jos toimisit rakkaudesta käsin?

Erilaiset pelot ovat usein menestymisen esteenä, sillä ne estävät tarttumasta toimeen lamauttamalla ajattelua ja toimintaa. Pelko on usein illuusio sillä takana on virheelliset ja haitalliset uskomukset. Oleellista päästää niistä irti. Monesti ihmiset vetoavat ulkoisiin syihin, miksi eivät ole päässeet tavoitteeseensa. Nämäkin tulee ottaa huomioon, mutta myös ottaa itse vastuuta tilanteesta. Ulkoisia syitä syyttäessä päätyy uhrin asemaan ja olo tuntuu voimattomalta. Huomaamattamme sabotoimme aivan itse menestymistämme ja lykkäämme esim. aloittamista. Kun alkaa tarkastella toiminnan taustalla olevia ajatusmalleja, uskomuksia ja tunteita, ymmärtää toimintaa paremmin.

Tyypillisiä ajattelumalleja ovat seuraavat:

 1. Pelko epäonnistua

  • Ajattelemme helposti mitä muut ajattelevat. Mikä olisi parempi kysymys? Miten voin onnistua ja nauttia tekemisestä?
  • Annamme tilanteelle omia merkityksiä: jos epäonnistun, se tarkoittaa että olen luuseri, tyhmä, arvoton jne., joista ei välttämättä ole itse tietoinen
  • Mitä jos epäonnistumisia ei edes ole? Mitä jos onkin vain erilaisia lopputuloksia, joista voi aina oppia jotain.

2. Ei luota omiin kykyihinsä

  • ”En edes yritä, koska en ole onnistunut aiemminkaan”, voi olla tyypillinen tidostamaton ajattelumalli. On hyvä muistuttaa itseä, että tilanne on aina uusi ja erilainen ja kykysi ovat jo voineet kehittyä viimekerrasta
  • Usko suoriutua tehtävästä parantaa todistetusti suoritusta. Se, että uskoo itseensä ennakoi enemmän menestymistä kuin taidot tai koulutus.

3. Itseä rajoittavat uskomukset

  • Sabotoimme usein toimintaamme omilla rajoittavilla ja monesti tiedostamattomilla uskomuksilla. Usein nämä liittyvät oman arvon kokemiseen: En ansaitse tätä, en ole tarpeeksi hyvä tai en ole arvokas. Saatamme ponnistella kovastikin, mutta tiedostamattomat uskomukset estävät tavoitteen saavuttamista. Saatamme jopa lopettaa projektin juuri ennen menestystä.

4. Menestymisen pelko

Joskus pelkäämme jopa onnistumista enemmän kuin epäonnistumista. Onnistumiseen liittyvät uskomukset esim. huomiosta, kateudesta ja menestymisestä voivat tiedostamatta rajoittaa menestymästä ja onnistumasta. Onnistumiseen liittyvä tilanne voi tuntua uudelta ja pelottavalta ja on helpompi pysyä tutussa ja turvallisessa.

Kun alat tarkkailla näitä ja tulet tietoiseksi omista pelkoon liittyvistä uskomuksista, ne hallitsevat sinua koko ajan vähemmän. Kun alat kyseenalaistamaan niitä alat myös vähitellen muuttaa niitä. Mikä olisi parempi uskomus kohti omaa tavoitetta?